دامپروری بخش مهمی در کشور ایران می باشد. پنیر، شیر و فرآورده های لبنی محصولات بسیار با ارزشی هستند و در نتیجه تقاضای این محصولات بسیار بالا ست. برای رسیدن به سودآوری و بهره وری بیشتر، در تمامی مراحل تجاری با مشتری ها و شرکا همکاری می کنیم.

familia11+

Cabra


Somos especialistas en la comercialización de la cabra murciano-granadina, muy apreciada a nivel internacional por la calidad y cantidad de su leche, de elevado rendimiento quesero. Desde Treseus somos conscientes que el paso previo a un programa de mejora genética es una cabaña con una sanidad óptima.

familia22+

Genética


La inseminación artificial indispensable para el proceso de valoración genética del ganado. En Treseus ponemos a disposición de nuestros clientes la posibilidad de proveer de material genético de ganado.
Mediante un estricto proceso que cumple con la normativa de calidad del Código de Animales que estable la OIE (Organización Mundial de Sanidad Animal), el semen es tratado congelado en las mejores condiciones y los embriones son recolectados en un centro de recolección aprobado por la autoridad sanitaria competente en origen y bajo supervisión veterinaria.

بزدر بازاریابی بز مورسیا-گرانادا تخصص داریم که به خاطر کیفیت، کمیت شیر و بازده بالای تولید پنیر در سطح بین المللی بسیار با ارزش است.

+بیشتر
.

ژنتیک


تلقیح مصنوعی، ابزاریست ضروری برای پروسه ی ارزیابی ژنتیکی دام. در ترسئوس (Treseus) ما امکان دسترسی به مواد ژنتیکی دام را در اختیار مشتریانمان قرار می دهیم . از طریق یک پروسه ی دشوار مطابق با استاندارهای کیفیت کد حیوانات که بر اساس قوانین OIE (سازمان جهانی بهداشتی حیوانات) ایجاد شده، مایع منی در بهترین شرایط منجمد می شود و جنین ها تحت نظارت دامپزشکان در مرکز جمع آوری که تایید شده مقامات بهداشتی محلی بوده نگهداری میشوند.

WordPress Video Lightbox Plugin