بز مورسیا گرانادا یک گونه بومی است که منشاء آن واقع در مناطق نیمه‎خشک در جنوب شرقی اسپانیا (مورسیا، آلمریا، گرانادا و آلیکانته) است. بزهای مورسیا گرانادا به خوبی با شرایط آب وهوایی گرم و خشک و مناطق نیمه‎خشک سازگاری دارند و دارای بالاترین میزان شیردهی در چنین اقلیمی هستند.

familia11+

Cabra


Somos especialistas en la comercialización de la cabra murciano-granadina, muy apreciada a nivel internacional por la calidad y cantidad de su leche, de elevado rendimiento quesero. Desde Treseus somos conscientes que el paso previo a un programa de mejora genética es una cabaña con una sanidad óptima.

familia22+

Genética


La inseminación artificial indispensable para el proceso de valoración genética del ganado. En Treseus ponemos a disposición de nuestros clientes la posibilidad de proveer de material genético de ganado.
Mediante un estricto proceso que cumple con la normativa de calidad del Código de Animales que estable la OIE (Organización Mundial de Sanidad Animal), el semen es tratado congelado en las mejores condiciones y los embriones son recolectados en un centro de recolección aprobado por la autoridad sanitaria competente en origen y bajo supervisión veterinaria.

ما تنها توزیع‎کنندهَ انحصاری آکریمور (انجمن پرورشدهندگان بز مورسیا گرانادا، اسپانیا) در ایران هستیم. شرکت ما تنها شرکتی است که می‎تواند خلوص این نژاد را تضمین کند:

  • این بزها در کتاب نسب‎شناسی ثبت شده‌اند.
  • مطالعهَ میزان شیردهی هر بز (ثبت‎شده در کتاب نسب‌شناسی
  • بزهای مزرعه عاری از بیماری‎های
  • تب مالت
  • سل
  • و اسکراپی هستند.

مزایای

یکی از مهم‎ ترین مزیت‎های این نژاد بازدهی بالا در تولید شیر است:

  • بهره‎ وری بالا: پربازده دربرابر مصرف کم غذا
  • تولید شیر پرچرب با بیشترین میزان پروتئین

WordPress Video Lightbox Plugin